Η παγκόσμια αγορά λογισμικού Business Analytics, σύμφωνα με τις προβλέψεις της IDC, αναμένεται να παραμείνει σε συνεχή τροχιά ανάπτυξης της τάξης του 9,7% ετησίως μέχρι και το 2017. Η ζήτηση λύσεων Business Analytics θα συνεχίσει να αυξάνεται κυρίως λόγω της παροχής υπηρεσιών καλύτερης και ταχύτερης λήψης αποφάσεων και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που προσφέρει, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα ανάλυση των δεδομένων σε εύθετο χρόνο.

Το 2012, η αγορά Business Analytics αυξήθηκε κατά 8,7% ετησίως, με τα έσοδα να αγγίζουν τα 34,9 δις. δολ., σημαντικά χαμηλότερο, όμως, ποσοστό από την ανάπτυξη του 15% που είχε το 2011, κάτι που αποδίδεται στα μακροοικονομικά ζητήματα που μαστίζουν την παγκόσμια οικονομία και τις χαμηλές επιδόσεις των Ευρωπαϊκών αγορών. Ωστόσο, παρά τη χαμηλή αυτή αύξηση, η αγορά των Business Analytics ξεπέρασε κατά πολύ τη συνολική αγορά λογισμικού, που είχε αύξηση μόλις 3,6% το 2012.

Γεωγραφικά, οι αναδυόμενες αγορές Ασίας/Ειρηνικού (εκτός της Ιαπωνίας) και της Λατινικής Αμερικής είχαν τις καλύτερες επιδόσεις για το 2012, με αύξηση 13,4%. Η αγορά των Η.Π.Α. που βρίσκεται σε ανάκαμψη βοήθησε τη Βόρεια Αμερική να συμβαδίσει με τις αναδυόμενες αγορές με 12,1% ανάπτυξη, ενώ η Λατινική Αμερική προβλέπεται να έχει, μέχρι το 2017, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, μέχρι και 12,4% ετησίως, ακολουθούμενη από τη Βόρεια Αμερική με 10,9 και της περιοχής Ασίας/Ειρηνικού με 10,5%.

Αναφορικά με τα τρία βασικά τμήματα της αγοράς λογισμικού Business Analytics, η πλατφόρμα λογισμικού αποθήκευσης δεδομένων είχε, το 2012, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της τάξης του 10,8%. Τα κομμάτια business intelligence και εργαλείων analytics και διαχείρισης απόδοσης και εφαρμογών analytics είχαν αύξηση της τάξης του 7,7%. Σε αυτήν την ποικιλόμορφη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, οι κυριότεροι πάροχοι αυτή τη στιγμή είναι οι Oracle, SAP, IBM, Microsoft, SAS και Teradata, που συνολικά αντιπροσωπεύουν το 64% των συνολικών εσόδων για το 2012.