Κατά 9% αυξήθηκαν οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα το 2015, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό έφθασε το 31,68% έναντι 28,7% το 2014 .

Όπως αναφέρει η σχετική έκθεση της ΕΕΤΤ, η Ελλάδα σταδιακά συγκλίνει με την ΕΕ στο θέμα της ευρυζωνικής διείσδυση, ανεβαίνοντας δύο θέσεις την ευρωπαϊκή κατάταξη. Αυξανόμενη βαίνει η αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (ΑΠΤΒ), καθώς η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ παρουσίασε ετήσια αύξηση της τάξης του 7,8%. Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας ανήλθε σε 55,4%. Αντίθετα, χαμηλή είναι η άνοδος του VDSL, καθώς η διείσδυσή του στον πληθυσμό υπολογίζεται στο 1,7%. Η πλειονότητα των γραμμών (83%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες άνω των 10Mbps. Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (άνω των 30 Mbps) συνιστούν πλέον το 5,5% του συνόλου, έναντι 3,23% στο τέλος του 2014.