Οι παραγγελίες Η/Υ στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) το α’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε 17,2 εκατ., μειωμένες κατά 14,6% ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Παρά τη συρρίκνωση της αγοράς, τα καταναλωτικά nobebooks επέστρεψαν στην ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ αντίθετα η καταναλωτική αγορά παρουσίασε μειωμένες αποδόσεις. Οι παραγγελίες στη Δυτική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 12,1%, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη κατά 10,8%. Στη Μέση Ανατολή και Αφρική η μείωση παραγγελιών διαμορφώθηκε στο 25,1%. Στη Δυτική Ευρώπη, οι παραγγελίες καταναλωτικών notebooks παρουσίασαν αύξησης της τάξης του 1,3%, με τη Γερμανία να παρουσιάζει διψήφια ανάπτυξη.

Στις περισσότερες χώρες σημειώνεται μείωση, εκτός από τη Φινλανδία και τη Νορβηγία και ενώ στις Σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζεται βελτίωση, η αγορά της Νότιας Ευρώπης υποχωρεί. Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου σε συνδυασμό με τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την πολιτική αστάθεια παρέμειναν βασικοί παράγοντες για την περιοχή Κεντρικής Ευρώπης και Μέση Ανατολής, αλλά όπως και στη Δυτική Ευρώπη, η αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παρουσίασε χαμηλή ανάπτυξη στον κλάδο των καταναλωτικών notebook της τάξης του 0,7%. Οι κορυφαίοι προμηθευτές της αγοράς – HP, Lenovo και Dell – αντιπροσωπεύουν το 54,5% του όγκου των παραγγελιών.