Με αθροιστικούς ρυθμούς ετήσιας ανάπτυξης 12,8% αναμένεται να «τρέξει» η αγορά λύσεων για διαχείριση Big Data, από σήμερα μέχρι το 2021, σύμφωνα με ανάλυση της Forrester Research.

Καταλύτες της θεαματικής αυτής ανάπτυξης είναι non-relational databases και οι πλατφόρμες in-memory data fabric, καθώς «τα μη δομημένα δεδομένα όπως κείμενο, tweets, γραφήματα και video γίνονται ολοένα και σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης». Παρά τις υψηλές ταχύτητες της αγοράς, η Forrester συμβουλεύει τις εταιρείες να υιοθετήσουν μια πιο… αργή προσέγγιση στην επέκταση των data management αρχιτεκτονικών τους και να μην υλοποιούν μεγάλες αλλαγές «με τη μία». Τα σημεία κλειδιά είναι η ενίσχυση της ευελιξίας και ελαστικότητας της data αρχιτεκτονικής τους.