Καθαρά κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 32,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της περυσινής χρονιάς, και αύξηση των πωλήσεών της κατά 13% στα 400,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Intracom Holdings για το εννεάμηνο του 2009.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 62,4 εκατ. ευρώ από 16,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 30 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα φετινά αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται λογιστικό κέρδος 33,6 εκατ. ευρώ, που πρόεκυψε από τη μεταβολή του ποσοστού της Intracom Holdings στη θυγατρική εταιρεία hellas online, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, που ολοκληρώθηκε την 9/3/2009.