Στο πλαίσιο δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της Triumph International ένα από τα σημαντικότερα projects που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2016 ήταν αυτό του virtualization, με τη μετατροπή όλων των physical server της εταιρείας σε virtual.

«Τα virtual machines παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα physical, καθώς δεν εμφανίζουν προβλήματα υλικού (hardware), καλωδίωσης και συνδεσιμότητας, μειώνοντας έτσι το downtime και το κόστος υποδομής, αυξάνοντας παράλληλα τις δυνατότητες και το flexibility. Επιπλέον, το disaster recovery γίνεται καλύτερο, η ασφάλεια και το energy saving αυξάνονται σημαντικά και τα κόστη συντήρησης περιορίζονται» δηλώνει στο NetFAX o Θεόδωρος Αφεντρας, IT Manager for Greece & Turkey, Τriumph International.

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό IT project που ολοκληρώθηκε το 2016, σε συνεργασία με την SoftOne, αφορούσε την εξέλιξη του Automatic Replenishment Process το οποίο «βελτίωσε τις διαδικασίες με τους πελάτες μας (μειώνοντας χρόνους και κόστη), όπως και τη σχέση μας με τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των πωλήσεων μας». Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την περίοδο το project μετάπτωσης από Lotus Notes σε Outlook 2016, καθώς και η γενική μετάβαση στο Microsoft Office 365.

To έργο ξεκίνησε πριν από ενάμιση μήνα περίπου, έχει τελειώσει το migration, ενώ μέχρι το τέλος Απριλίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και το testing. «Με το One Drive, η πληροφορία για τον χρήστη βρίσκεται στο cloud και είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε, ενώ με το Sharepoint το File Sharing γίνεται περισσότερο ευέλικτο σε corporate επίπεδο. Ο χρήστης μπορεί, επίσης, να έχει συνεχή επικοινωνία και να οργανώσει μέσω του Skype for Βusiness διασκέψεις σε corporate, και όχι μόνο, επίπεδο».

Η στρατηγική της Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας το 2017 επικεντρώνεται στη διαχείριση τεχνολογιών, κοστολογίων, hardware και software, και την βελτίωση του disaster recovery. «Σε επίπεδο χρηστών εστιάζουμε στη συνεχή έρευνα, εκπαίδευση, υποστήριξη, εξέλιξη και αυτοματοποίηση των διαδικασιών, μειώνοντας και συνάμα βελτιώνοντας το χρόνο εργασίας τους» σημειώνει ο Θ. Αφεντρας. Τέλος, η Διεύθυνση Πληροφορικής βρίσκεται στη φάση έρευνας και ανάπτυξης μιας νέας πλατφόρμας πωλήσεων, περισσότερο αυτοματοποιημένης, εξοικονομώντας εργασιακό χρόνο και βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.