Οι προσδοκίες στις Υπηρεσίες ΤΠΕ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Μείωση παρουσιάζεται στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης, ενώ αισθητά πιο σημαντική ύφεση εμφανίζεται στην τρέχουσα ζήτηση.

Οι προβλέψεις για τη ζήτηση το επόμενο διάστημα παραμένουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα. Το κλίμα το γ’ τρίμηνο ’10 είναι εξαιρετικά δυσοίωνο και πλέον έχει αποτυπωθεί πλήρως, τόσο η αρνητική εικόνα που παρουσιάζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, όσο και η ζήτηση η οποία έχει μειωθεί επικίνδυνα. Νέα επιδείνωση των προσδοκιών στο Λιανεμπόριο ΤΠΕ.

Το κλίμα το γ’ τρίμηνο ’10 είναι αρνητικό με διάχυτη απαισιοδοξία, καθώς οι τρέχουσες πωλήσεις έχουν περιορισθεί. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης τους επόμενους μήνες παραμένουν αρνητικές, αν και υπάρχει μια μικρή ενίσχυση, ενώ τα αποθέματα αμβλύνονται σημαντικά. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στον τομέα της Βιομηχανίας ΤΠΕ εμφανίζουν μικρή βελτίωση. Οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο των παραγγελιών και της ζήτησης παραμένουν απαισιόδοξες, ενώ ενισχύθηκε το ποσοστό εκείνων που κρίνουν ότι τα αποθέματα είναι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.