Βάσει έρευνας της IDC, οι αγορές υπηρεσιών IT και επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα περιήλθαν το 2011 σε πλήρη ύφεση, καταγράφοντας πτώση 8,2 και 8,3% αντίστοιχα.

Ερευνα της IDC, Επιμέλεια: Ελένη Χρυσαφοπούλου

H αγορά υπηρεσιών ΙΤ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 614 εκατ. δολάρια το 2011, αντιπροσωπεύοντας μια ετήσια μείωση της τάξης του 3,6%, υπολογιζόμενη σε δολάρια ΗΠΑ. Αν υπολογιστεί σε τοπικό νόμισμα, η αγορά υποχώρησε κατά 8,2% σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Η εταιρεία αναλυτών IDC αναμένει ότι η αγορά ΙΤ υπηρεσιών θα μειωθεί κατά 8,5% ετησίως το 2012 και θα σημειώσει ένα αρνητικό συνολικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του -1,3% κατά την πενταετή περίοδο πρόβλεψης, έως δηλαδή το 2016, όπου τότε θα αντιστοιχεί σε έσοδα 577 εκατ. δολαρίων. Η ΙΒΜ ήταν η ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών ΙΤ στην Ελλάδα το 2011, ακολουθούμενη από τις Uni Systems, Accenture, SingularLogic και Intrasoft International (όσον αφορά τα έσοδα).«Το συνεχιζόμενο πάγωμα των δαπανών του κράτους σε ΙΤ, η διαρκής μείωση της ρευστότητας και η έλλειψη πιστώσεων αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την αγορά βραχυπρόθεσμα» σημείωσε ο αναλυτής Βαγγέλης Καρανίκας της IDC Ελλάδας.

«Δεδομένων των συνθηκών, η πολιτική σταθερότητα αναμένεται να επιστρέψει, ενώ όταν διαμορφωθούν οι πολυαναμενόμενες πρωτοβουλίες ανάπτυξης που υπολογίζονται ότι θα αποφέρουν κέρδος μετά το 2013, θα οδηγήσουν σε μια προσωρινή ανάκαμψη σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ΙΤ».Η κατηγορία systems integration είχε το μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων, κατέχοντας το 20,7% των συνολικών εσόδων της αγοράς, ακολουθούμενη από την υποστήριξη λογισμικού και την υποστήριξη hardware. Οι δαπάνες σε υπηρεσίες ΙΤ από τις Τηλεπικοινωνίες αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη κάθετη αγορά στην Ελλάδα, ακολουθούμενες από την τραπεζική αγορά και το Δημόσιο Τομέα. Τέλος, σύμφωνα με τον Βαγγέλη Καρανίκα «η πλήρης απουσία μεγάλων νέων έργων, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις πληρωμών στο δημόσιο τομέα, παρέμειναν ως οι κυριότεροι αναστολείς της αγοράς, ειδικότερα για υπηρεσίες έργων και υποστήριξης, κάτι που περιορίζει τις εξαρτώμενες από τον δημόσιο τομέα εταιρείες». Αγορά επιχειρηματικού λογισμικού

Το 2011, η αγορά επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα παρουσίασε έσοδα 107 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας ετήσια μείωση 4,2%, υπολογιζόμενη σε δολάρια ΗΠΑ. Αν υπολογιστεί σε τοπικό νόμισμα, η μείωση ήταν 8,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η SAP συνεχίζει να ηγείται της αγοράς στην Ελλάδα το 2011, ακολουθούμενη από την SingularLogic, την Oracle, την Microsoft και την Entersoft. «Πράγματι, το 2011 αποδείχθηκε πολύ άσχημη χρονιά για την αγορά Πληροφορικής, λόγω ενός τοξικού μείγματος οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, διευρυμένης ύφεσης και μείωσης της επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης» σημείωσε ο Βαγγέλης Καρανίκας, Research Analyst της IDC Greece. «Επιπλέον, τα προβλήματα ρευστότητας που επηρεάζουν τις τράπεζες οδήγησαν σε πάγωμα των πιστώσεων, ενώ η Πολιτεία είχε δυσκολίες στο να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις.

Και οι δύο αυτοί παράγοντες επηρέασαν την αγορά σε όλες τις κατηγορίες. Απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες, οι αγοραστές επιχειρηματικού λογισμικού παρέμειναν προσεκτικοί, απαιτώντας μεγάλες μειώσεις τιμών στα υπάρχοντα συμβόλαια, ενώ οι νέες εγκαταστάσεις αφορούσαν κυρίως mission critical ή εφαρμογές που απαιτούνται από τις κανονιστικές αρχές». Σε ό,τι αφορά τις κάθετες αγορές, ο βιομηχανικός τομέας διατήρησε την ηγετική του θέση (13,2% μερίδιο αγοράς) και ακολουθήθηκε από το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο, καθώς και τις τηλεπικοινωνίες. Η τελευταία ήταν η αγορά που εγκατέστησε και μεγάλα έργα λογισμικού. Το ERM παρέμεινε η πρώτη λειτουργική περιοχή της αγοράς (55,1% μερίδιο) σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, ακολουθούμενη από τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τα Business Analytics. Η IDC αναμένει ότι οι δαπάνες σε επιχειρηματικό λογισμικό στην Ελλάδα θα μειωθεί περαιτέρω 8,9% το 2012, καταγράφοντας συνολικούς ρυθμούς ετήσιας μείωσης 1,8% κατά την επόμενη πενταετή περίοδο, φτάνοντας τα 98 εκατ. ευρώ το 2016.