Σύμφωνα πληροφορίες 4 εταιρείες μοιράστηκαν το έργο «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office των Περιφερειών για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση» Πρόκειται για τις εταιρείες Q&R, OTS, Unisystems και Singular Logic, εκ των οποίων οι δύο τελευταίες συμμετείχαν στο διαγωνισμό ως ένωση εταιρειών με εξαίρεση μια Περιφέρεια.

Από τις 13 περιφέρειες, τέσσερις ανέλαβε η Q&R, πέντε η OTS και τις υπόλοιπες τέσσερις οι δύο άλλες εταιρείες. Συγκεκριμένα, το έργο στις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νησιών θα υλοποιηθεί από την Q&R, στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας από την OTS και τέλος οι δύο άλλες εταιρείες αναλαμβάνουν τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (αυτή είναι και η μόνη περιφέρεια που η Unisystems δεν ανέλαβε σε συνεργασία με τη Singular Logic). Αντικείμενο του έργου είναι ουσιαστικά η μεταφορά δεδομένων και η διαμόρφωση των υποδομών από την προηγούμενη οργανωτική δομή περιφερειών στη δομή που δημιουργεί ο Καλλικράτης, αλλά και αυτοματοποιημένη διαδικτυακή αποστολή επιλεγμένων στοιχείων από τις κρίσιμες εφαρμογές της Οικονομικής διαχείρισης, της Μισθοδοσίας, του Ανθρώπινου Δυναμικού, του Προγραμματισμού και των Τεχνικών Έργων προς το ΥΠΕΣΑΗΔ.