Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις εταιρείες BYTE, Τechnicomer, Space Hellas και Hipac την προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και servers για τις ανάγκες του.

Eιδικότερα στην BYTE  ανατέθηκε μέρος της προμήθειας που αφορά desktop PCs και servers (52.256 ευρώ), στην Technicomer μέρος της προμήθειας που αφορά  desktop PCs και laptop(24.230 ευρώ), στην Space Hellas μέρος της προμήθειας που αφορά οθόνες και laptop (16.800 ευρώ) και στην Hipac μέρος της προμήθειας που αφορά laptops (8.778 ευρώ).