Βασικός στόχος για τη Διεύθυνση Πληροφορικής της BSH Οικιακές Συσκευές είναι η απλούστευση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών με εργαλεία που ο χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει γιατί είναι προσιτά από παντού, user friendly και του προσδίδουν προστιθέμενη αξία στη δουλειά του.

«Ως αποτέλεσμα θέλουμε να έχουμε σταθερό κόστος με όλο και αυξανόμενη χρήση IT τεχνολογιών και μέσων για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποδοτικότητα των χρηστών μας» δηλώνει στο NetFAX ο Παύλος Γιεμετζόγλου, IT Director της BSH Οικιακές Συσκευές. To Internet of Things, «όπως είναι το BSH IoT που θα επιτρέπει τη σύνδεση με τις συσκευές στο σπίτι από παντού», η αξιοποίηση του Industry 4.0 για τις παραγωγικές διαδικασίες της εταιρείας, η χρήση του cloud (private, public & hybrid) για μεγαλύτερη αμεσότητα και mobility στα δεδομένα, η περαιτέρω ενίσχυση του virtualization και του Green IT και η ανάπτυξη του ERP συστήματος της SAP (S/4 HANA) συγκαταλέγονται ανάμεσα στις τεχνολογίες στις οποίες θα επικεντρωθεί η εταιρεία σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο μέσα στο 2018.

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει προγραμματίσει, σύμφωνα με τον Π. Γιεμετζόγλου, μια σειρά από IT Projects: «το GDPR, το οποίο θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα συστήματά μας και στο πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, έργα προσανατολισμένα στις πωλήσεις για την αυτοματοποίηση και απλούστευσή των παραγγελιών μας και την καλύτερη διαχείριση του sales force της εταιρείας μας, την ψηφιακή μετάβαση σε μια hardware+ εταιρεία, τη χρήση state-of-the-art τεχνολογιών στο networking (LAN, WAN, WLAN), καθώς και την αλλαγή της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας (analogue to IP)».

Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί συνέχεια σε μια επιτυχημένη, όσον αφορά το ΙΤ, χρονιά, στην οποία υλοποιήθηκε μια σειρά από projects που οδήγησαν στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της ασφάλειας δεδομένων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης των χρηστών σε επαναλαμβανόμενα μη ουσιώδη θέματα. Ανάμεσα στα projects που έτρεξαν το 2017 περιλαμβάνεται η διαχείριση συμβολαίων με προμηθευτές και πελάτες, η ισχυροποίηση του επιπέδου ασφαλείας δεδομένων, η αναβάθμιση του στόλου υπολογιστών με Windows 10 & Office 2016, η υποστήριξη data driven decisions βασισμένα σε νέα data models, οι συνέργειες με την μητρική BOSCH, κ.α. «Η μεγαλύτερη μας πρόκληση σε όλα τα παραπάνω ήταν το κόστος και η διαχείρισή του, το οποίο κρατήθηκε στα προβλεπόμενα όρια, παρά τις αλλαγές και προσθήκες των έργων κατά τη διάρκεια της χρονιάς» καταλήγει ο Π. Γιεμετζόγλου.