Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε Hipac, Byte, Space Hellas και Τεχνικομέρ τμήματα του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού (desktop PCs, notebook, οθόνες) και εξυπηρετητών (servers)» για την κάλυψη των αναγκών του.

Το τμήμα που κατακυρώθηκε στην Hipac αφορά την προμήθεια laptops (8.778 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), το τμήμα που κατακυρώθηκε στην Byte αφορά την προμήθεια servers και desktop PCs (52.256 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), το τμήμα που κατακυρώθηκε στην Space Hellas αφορά την προμήθεια οθονών και notebooks (16.799,66 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και, τέλος, το τμήμα που κατακυρώθηκε στην Tεχνικομέρ αφορά την προμήθεια desktop PC και laptops (24.230 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).