Η iKnowHow ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του δήμου Τρικκαίων με τίτλο "Παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και ανάπτυξη διαδραστικού συστήματος τουριστικών υπηρεσιών".

Το εν λόγω έργο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω υποσυστήματα-λειτουργικότητες: Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους Έλληνες ταξιδιωτικούς πράκτορες, το ευρυζωνικό σύστημα Touristic Attraction – Sites Guides, εν γένει παροχή πληροφοριακού & διαφημιστικού υλικού, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Tour Operators για τη διαφημιστική τους καμπάνια, επικοινωνία-στοχευμένο μάρκετινγκ, σύστημα εξυπηρέτησης-ενημέρωσης Tour Operators, e-marketplace παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, διαμονή, μετακινήσεις κ.λ.π.

Ακόμα, περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών Application Service Provisioning (ASP) σε Ξενοδοχειακούς Φορείς του Δήμου Τρικκαίων καθώς και συστήματα διαχείρισης κρατήσεων μικρομεσαίων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Υπενθυμίζεται πως η iKnowHow ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στο συγκεκριμένο διαγωνσιμό. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 235.504 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η ένωση εταιρειών Prisma Electronics – Dotsoft ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την “παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη/ επισκεπτή και το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων”. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 314.912 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.