Οι εταιρείες Konica Minolta και Systemlan ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου που βρίσκεται στην Λήμνο.

Ο διαγωνισμός ήταν χωρισμένος σε δύο ομάδες με ανεξάρτητη κατακύρωση. Η ομάδα Α αφορούσε στην προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, είχε προϋπολογισμό 65.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακυρώθηκε στην Konica Minolta. Εκτός της τελευταίας, είχε αρχικά καταθέσει προσφορά και η εταιρεία DNET Ευστρατιάδης. Η ομάδα Β αφορούσε στην προμήθεια εκτυπωτών, προβολικών συστημάτων και UPS, είχε προϋπολογισμό 37.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακυρώθηκε στην Systemlan. Εκτός της Systemlan.