Η NewCytech, εξειδικευμένο, Cloud Select μέλος του Oracle PartnerNetwork επίπεδου Platinum, έχει θέσει επιτυχώς σε λειτουργία ένα περιφερειακό κέντρο αριστείας Big Data, βασισμένο στo Oracle Big Data Appliance, στη Λευκωσία της Κύπρου.

Η NewCytech επέλεξε πλατφόρμα Oracle Big Data Appliance ως την ιδανική βάση για νέα περιπτώσεις χρήσης Big Data και για να επιδείξει τις δυνατότητες των Big Data λύσεων της Oracle και της NewCytech σε πελάτες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αφρική.

Οι σύμβουλοι της NewCytech αποτελούν την καρδιά του Κέντρου Αριστείας Big Data κι εξυπηρετούν συνεργάτες και πελάτες από διαφορετικούς κλάδους, από την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι θέλουν να εξετάσουν λύσεις Big Data μέσα από τη διαδικασία Proof of Concept.

Η NewCytech και η Oracle έχουν μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία, η οποία έχει επεκταθεί και στον τομέα των Big Data. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για την από κοινού προώθηση λύσεων Oracle Big Data στην περιοχή και για τη δημιουργία κοινών λύσεων Big Data για επιλεγμένους τομείς, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, το δημόσιο, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες και οι μεταφορές.