Οι εταιρείες 1) Pansystems, 2) Hipac και 3) E-Shop.gr ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για λογαριασμό του ΤΕΙ Σερρών.

Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στην προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς οροφής,scanner, κ.λ.π.) των Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μηχανολογίας, Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων και Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης. Οι εν λόγω εταιρείες ήταν και οι μοναδικές που είχαν καταθέσει αρχικά προσφορές.

Το τίμημα της προμήθειας ορίστηκε στις 414.758 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.