Οι εταιρείες Pansystems και Multirama ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στην προμήθεια επιτραπέζιων & φορητών υπολογιστών, server καθώς και περιφερειακών μηχανημάτων Η/Υ που θα καλύψουν τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η Pansystems υπέγραψε σύμβαση αξίας 67.029 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ενώ η Multirama σύμβαση αξίας 36.528 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται στις 103.557 ευρώ.