Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε Predicta, Cosmos Business Systems, 01 Solution Hellas και MP & Associates τμήματα του διαγωνισμού που είχε προκυρήξει για την προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών, καθώς και την προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του.

Ειδικότερα, κατακυρώθηκε στην Predicta τμήμα του έργου κόστους 14.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), στην Cosmos Business Systems τμήμα κόστους 9.910 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), στην 01 Solutions τμήμα κόστους 18.179 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και στην MP & Associates τμήμα κόστους 39,395 ευρώ.