Στα επίπεδα των 843 εκατ. δολ., ενισχυμένα κατά 6% ετησίως, ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Citrix Systems το β’ τρίμηνο του 2016, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2016.

Όσο για τα Non-GAAP καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 188 εκατ., από 163 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Σε επίπεδο απόδοσης των μεμονωμένων τμημάτων της εταιρείας, τα έσοδα του τομέα προϊόντων και αδειοδότησης αυξήθηκαν κατά 7%, αυτά των Software as a Service (SaaS) κατά 14%, ενισχυμένα κατά 3% εμφανίζονται τα έσοδα από την ανανέωση αδειών και τη συντήρηση, ενώ πτωτικά κατά 6% κινήθηκαν οι πωλήσεις επαγγελματικών υπηρεσιών.