Στην υποστήριξη δύο πολύ σημαντικών έργων που έχουν αναλάβει τα Σωληνουργεία Κορίνθου, τον αγωγό φυσικού αερίου TAP που θα περάσει από την Β. Ελλάδα και τον υποθαλάσσιο αγωγό TANAP που θα συνδέσει την Ελλάδα με την Τουρκία, έχει επικεντρωθεί το τελευταίο διάστημα η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα online τη διαδικασία σήμανσης (stencil, labeling, die stamping) των σωλήνων και την ιχνηλασιμότητά τους, έχοντας αναλάβει το customization και την παροχή του απαιτούμενου λογισμικού, το troubleshooting αυτής της διαδικασίας, όπως και την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση αυτού του online συστήματος.

Για την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας στο εργοστάσιο λειτουργεί μια custom πλατφόρμα σε .NET, η οποία έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την εταιρεία Ketonian Solutions (πρώην Core Solutions), που ενημερώνει αυτόματα τη βάση δεδομένων της και στη συνέχεια τροφοδοτεί το SAP ERP της εταιρείας με τα στοιχεία που αντλεί από την παραγωγική διαδικασία (στάδια παραγωγής, ποιοτικά χαρακτηριστικά, μετρήσεις στις μηχανές παραγωγής, ζύγιση υλικών, σημάνσεις κ.λπ.).

Ειδικά, δε, για τo online σύστημα σημάνσεων η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει αναπτύξει εσωτερικά (in-house) interfaces με την πλατφόρμα. «O τεράστιος όγκος εγγράφων που παράγεται από τα projects που έχει αναλάβει η εταιρεία θα μας οδηγήσει στη χρήση μιας διττής πλατφόρμας: από την μία θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα document management με workflows, revisions και ιστορικότητα των εγγράφων κ.λπ. και από την άλλη θα εφαρμόσουμε ένα δεύτερο σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων με ασφαλή τρόπο (encryption) με τους πελάτες μας» δηλώνει στο NetFAX ο Κωνσταντίνος Καλδάνης, IT Manager των Σωληνουργείων Κορίνθου.

Η υλοποίηση της πλατφόρμας Document Management αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον επόμενο μήνα και θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ένα ακόμα project που θα τρέξει άμεσα από τη Διεύθυνση Πληροφορικής είναι η πιστοποίηση κατά ΑΕΟ (Ανεξάρτητος Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας) «κάτι που θα απλουστεύσει τις τελωνειακές διαδικασίες και θα φέρει οικονομίες κλίμακας στην εταιρεία».

Παράλληλα, θα επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρείας σε θέματα information security, business continuity και risk management, βελτιώνοντας τις διαδικασίες της όσο και την εικόνα της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη ενός disaster recovery site, με το project να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του επόμενου έτους.