Οι Ευρωπαϊκές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες αποδεικνύεται πως είναι περισσότερο αποδοτικές στην αναγνώριση της αξίας και εν γένει σημασίας των ψηφιακών καινοτομιών εν συγκρίσει με το να τις υλοποιήσουν και εντάξουν στις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Accenture.

Συγκεκριμένα, με βάση την έκθεση “European Financial Services Digital Readiness Index”, που στηρίζεται σε εκτενή ανάλυση 53 χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων σε Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, και σε κλίμακα από 1 (βασικό επίπεδο) μέχρι 4 (άρτια πρακτική εφαρμογή) οι συμμετέχοντες σημείωσαν βαθμό 3,15 αναφορικά με την αναγνώριση της σημασίας της ψηφιακής πτυχής της δραστηριότητάς τους  και μόλις 2,10 σχετικά με την πρόοδό τους στην χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων ώστε να εξορθολογίσουν τις δραστηριότητές τους. Μάλιστα, το 86% των ερωτηθέντων συμπεριλαμβάνουν το digital ως μέρος της συνολικής τους στρατηγικής, το 63% διαθέτουν Chief Digital Officer, ενώ μόλις το 37% έχουν καθορίσει συγκεκριμένο budget ειδικά για την ψηφιακή μεταβολή. Υπογραμμίζεται πως η αναδυόμενη πραγματικότητα της ψηφιακής επιχειρηματικής μεταβολής και εν γένει αλλαγής αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό θέμα συζήτησης του συνεδρίου Digital Business Transformation, το οποίο διοργανώνει στις 30 Μαΐου 2016 το περιοδικό netweek και η BOUSSIAS.