Σε μια σειρά σημαντικών ανακοινώσεων προχώρησε η SAP στο πλαίσιο του συνεδρίου Sapphire Now.

Καταρχάς, παρουσίασε τη διευρυμένη πλατφόρμα SAP Leonardo, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής καινοτομίας προσφέρεται στους πελάτες της SAP είτε ως μια προσέγγιση εστιασμένη στην αγορά, είτε με μια πιο ευέλικτη προσέγγιση που επιτρέπει στους καταναλωτές να «χτίσουν» ότι απαιτείται για τη δική τους αγορά ή το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται.

Η SAP ενσωματώνει τις δυνατότητες του SAP Leonardo στις υπάρχουσες εφαρμογές της, ώστε να τις κάνει πιο δυναμικές και έξυπνες, ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες για developers και άλλους συνεταίρους της, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν και να προσαρμόσουν τις δικές τους εφαρμογές, με την υποστήριξη ενός δικτύου Κέντρων SAP Leonardo.

Η SAP παρουσίασε επίσης τη νέα της λύση «ψηφιακού διδύμου» (digital twin) που αναπαριστά ψηφιακά ένα αντικείμενο με τη βοήθεια αισθητήρων, καθώς και νέες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προσπάθειάς της  για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενεργητικού με τη βοήθεια του ΙοΤ. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η SAP ανακοίνωσε τη διεύρυνση της συνεργασίας της με την Google, με την επιπλέον πιστοποίηση της τεχνολογίας SAP και εφαρμογές στην πλατφόρμα Cloud της Google (Google Cloud Platform – GCP).

Η Google και η SAP σκοπεύουν να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων μέσα από έξυπνες λύσεις, όπως ομιλούσες εφαρμογές που οδηγούν τους χρήστες μέσα από σύνθετες ροές εργασιών και συναλλαγών και απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με την επιχείρησή τους.

Για να το επιτύχουν αυτό, οι εταιρίες σκοπεύουν να συνδυάσουν την εξειδίκευση της SAP σε επιχειρησιακές διαδικασίες με τις υπηρεσίες machine learning της Google, όπως τα Translate and Speech APIs και το TensorFlow, την ανοιχτού λογισμικού βιβλιοθήκη της Google για το machine learning.

Tέλος, η πλατφόρμα SAP Cloud, προσφέρει πλέον ένα ευέλικτο multicloud περιβάλλον, διευκολύνοντας τους πελάτες να αναπτύξουν και να τρέξουν εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τον προμηθευτή λογισμικού της επιλογής τους, με πλήρη multi cloud υποστήριξη μέσω της SAP.