Εξετάζοντας διάφορες κοινές πρακτικές και δυνατότητες των επιτυχημένων εταιρειών, η Oxford Economics και η SAP εντόπισαν ένα σύνολο οργανισμών που εστιάζουν στην ψηφιακή οικονομία, τους οποίους ονόμασαν Ψηφιακούς Νικητές, και οι οποίοι αποτελούν το 16% των εταιρειών που εξετάστηκαν σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της έρευνας.

Ωστόσο, εξετάζοντας τους Ψηφιακούς Νικητές στην Ευρώπη, τα επίπεδα ψηφιακής ηγεσίας διέφεραν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα. Η Γερμανία (41%) και η Ισπανία (22%) ξεπερνούν τον παγκόσμιο μέσο όρο, αφήνοντας πίσω τους τη Γαλλία (15%), τη Ρωσία (3%) και το Η. Βασίλειο (1%).Σύμφωνα με την έρευνα, οι Ψηφιακοί Νικητές: Υιοθετούν τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχικότητα: Διεθνώς, οι Ψηφιακοί Νικητές παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν αυξημένη διαφορετικότητα στο εργατικό δυναμικό τους στο μέσο διοικητικό επίπεδο, και έχουν ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό εργαζόμενων γυναικών σε σύγκριση με άλλες εταιρείες.

Αναπτύσσουν στελέχη από την γενιά των millennials: Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες ανέφεραν μικρότερο ποσοστό στελεχών από την γενιά των millennials σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Δραστηριοποιούν και αναπτύσσουν τους υπαλλήλους τους: Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εταιρείες με προοδευτική κουλτούρα ηγεσίας στελεχών είναι πιο ικανοποιημένοι και δραστήριοι – και έχουν μικρότερες πιθανότητες να φύγουν για μια άλλη εταιρεία σύμφωνα με την έρευνα.

Αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για βελτίωση της λήψης αποφάσεων: Διεθνώς, 78% των Ψηφιακών Ηγετών λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα δεδομένα, σε σύγκριση με μόνο 55% στο σύνολο όλων των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα. Ενώ μερικές ευρωπαϊκές χώρες ξεπέρασαν άλλες σε αυτή την κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας (72%) και της Γαλλίας (55%), οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες συμφωνούν στο ότι έχουν ανάγκη διαχείρισης για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων.