Το ΑΙΤ διοργανώνει το "Olympia Summer School on Science & ICT", το οποίο θα πραγματοποιηθεί 4-21 Ιουλίου, στην Αρχαία Ολυμπία και στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή διδασκαλία, με πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, και είναι σχεδιασμένο ώστε να εκθέσει τους συμμετέχοντες σε συναρπαστικές πτυχές του αρχαίου και σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι η διεύρυνση γνωστικών πεδίων των τελειόφοιτων/ αποφοίτων μηχανικών ή και άλλων ανώτατων σχολών, μέσω της φιλοσοφίας της επιστήμης, της ηθικής, της ιστορίας και της ανάπτυξης διοικητικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Μεταξύ των πανεπιστημιακών που θα συμμετέχουν είναι ο Θεοδόσιος Τάσιος, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο David Goldberg, από το University of Illinois, ο Stanley Wasserman, από το Indiana University, ενώ επιπλέον θα συμμετέχουν και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων.

Το φετινό πρόγραμμα επικεντρώνεται σε δύο διεπιστημονικά πεδία: Smart Management of the Human Environment -όπου οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών συναντούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς και Social Networking- όπου η κοινωνιολογία συναντά τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Το “Smart Management of the Human Environment” είναι κομμάτι των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού προγράμματος SmartEN ΙΤΝ, που στοχεύει στην εκπαίδευση των μηχανικών. Η πρώτη προθεσμία αιτήσεων είναι μέχρι τις 6 Μαΐου 2011.