Ως «νάρκη» στα θεμέλια του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων λειτουργεί η αδυναμία εύρεσης στελεχών με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς το 54% των Chief Information Officers ανά τον κόσμο δηλώνει ότι δεν διαθέτει προσωπικό με τα κατάλληλα eskills, ώστε να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις σε μια συνδεδεμένη οικονομία, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με έρευνα του Harvey Nash.

Το 59% των ερωτηθέντων παραδέχτηκε ότι αντιμετωπίζει έλλειψη δεξιοτήτων, ενώ το ίδιο ποσοστό πιστεύει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων θα αποτρέψει την επιχείρηση να συμβαδίσει με το νέο ψηφιακό περιβάλλον. Το report αποκαλύπτει ότι οι CIΟs αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κάλυψη θέσεων εργασίας, που σχετίζονται με τα Big Data Analytics. Σύμφωνα με την έρευνα, κενό υπάρχει στην αγορά εργασίας ακόμη και σε πιο παραδοσιακές δεξιότητες, όπως η ανάπτυξη εφαρμογών και η ασφάλεια των συστημάτων. Κι αυτό γιατί η ζήτηση που εκδηλώνεται, αφορά στελέχη με τα κατάλληλα eskills, ώστε να υποστηρίξουν τη μετάβαση αυτών των τμημάτων στο Cloud.