Ως η καλύτερη εταιρεία στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων στην Ελλάδα αναδείχθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, o ΟΤΕ στην ετήσια πανευρωπαϊκή κατάταξη Extel Europe 2013, της Thomson-Reuters.

Ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, Μπάμπης Μαζαράκης, ψηφίστηκε από τους ευρωπαίους επενδυτές ως ο καλύτερος CFO για Επενδυτικές Σχέσεις και ο Διευθυντής Σχέσεων με Μετόχους Δημήτρης Τζελέπης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τέταρτη φορά από το 2007, αναδείχτηκε ως ο καλύτερος Investor Relations Professional στην Ελλάδα.

Σχολιάζοντας τις διακρίσεις, ο Γενικός Διευθυντής Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων Οµίλου ΟΤΕ, Μπάμπης Μαζαράκης, σημείωσε: «Οι τρεις διακρίσεις που αποσπάσαμε επιβεβαιώνουν ότι στον Όμιλο ΟΤΕ θεωρούμε τις Επενδυτικές Σχέσεις ως άρρηκτο κρίκο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής να λειτουργούμε με συνέπεια προς όφελος της εταιρείας και των μετόχων της, δημιουργώντας επιπλέον αξία για τον Όμιλο».

Η ετήσια κατάταξη Thomson-Extel, θεωρείται πανευρωπαϊκά η εγκυρότερη και πιο αδιάβλητη μέθοδος αξιολόγησης της απόδοσης στον τομέα του Investor Relations.