Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να ασκήσουν μια μετασχηματιστική επίδραση στις αγορές καταναλωτών, επιχειρήσεων και κυβερνητικών οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

Εμπεριέχοντας πολλαπλές τεχνολογίες – όπως machine learning, deep learning, computer vision, natural language processing (NLP), machine reasoning και strong AI –  το ΑΙ μπορεί να βρει εφαρμογή σε σχεδόν κάθε βιομηχανικό κλάδο, υποσχόμενο να αλλάξει δραστικά τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και να δημιουργήσει νέα, όπως αναφέρει σχετική μελέτη της Tractica,η οποία  εκτιμά ότι τα έσοδα της παγκόσμιας αγοράς ΑΙ θα αυξηθούν από τα 643,7 εκ..δολάρια το 2016 στα 36,8 δισ. δολάρια το 2025. Μερικές περιοχές εφαρμογής του AI – όπως η αναγνώριση εικόνας, η αλγοριθμική διαπραγμάτευση αξιών και η διαχείριση δεδομένων ασθενών – έχουν τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης, όπως και συγκεκριμένοι βιομηχανικοί κλάδοι.