Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα του οπτικοακουστικού τομέα, στο οποίο συμμετείχε και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λιθουανία και η Ρουμανία κατέθεσαν τροπολογία, ώστε η ποσόστωση των ευρωπαϊκών έργων στους καταλόγους των υπηρεσιών Video On Demand (VoD) να ανέρχεται τουλάχιστον στο 30%, αντί του 20% που προέβλεπε αρχικά η πρόταση της Προεδρίας της Μάλτας.

Όπως τονίζεται, χαρακτηριστικά, στο σκεπτικό της τροπολογίας: «Η προώθηση των ευρωπαϊκών έργων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτιστικής πολιτικής της Ευρώπης». Στην παρέμβασή του, ο Νίκος Παππάς, τόνισε -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα απροστάτευτα, μετατρέποντας την Ευρώπη σε πεδίο άνισου ανταγωνισμού με τις διεθνείς παραγωγές. Η Ελλάδα, διαπιστώνοντας τη σύγκλιση σημαντικού αριθμού κρατών-μελών υπέρ της ποσόστωσης του 30%, είναι διατεθειμένη -προκειμένου να επιτευχθεί σήμερα η συμφωνία- να συμφωνήσει με αυτό το ποσοστό, παρότι δική μας θέση παραμένει το 40%».

Μετά από εκτεταμένες διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε την αυξημένη ποσόστωση 30% υπέρ των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, αλλά και ισότιμη προβολή τους στους καταλόγους VoD, στη δυνατότητα επιβολής, για πρώτη φορά, τελών στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του VoD και την ένταξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.