Από το δίκτυο της Cosmote πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 24 Δεκεμβρίου 2008 - 1η Ιανουαρίου 2009, περισσότερες από 497 εκατ. κλήσεις (ενισχυμένες κατά 27% από πέρυσι), ενώ διεκπεραιώθηκαν 677 εκατ. λεπτά ομιλίας, 43% περισσότερα από πέρυσι.

Τα γραπτά μηνύματα (SMS) ξεπέρασαν τα 128 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 47,4%. Μέσω του δικτύου της Wind για το ίδιο διάστημα εστάλησαν 96,32 εκατ. μηνύματα, παρουσιάζοντας αύξηση 18% σε σχέση με πέρσι.

Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση των κλήσεων φωνής σε σχέση με πέρσι αφού μόνο κατά την διάρκεια των τριών πρώτων ωρών του 2009 πραγματοποιήθηκαν 4,9 εκατ. κλήσεις φωνής από τους συνδρομητές της Wind.

Τέλος, στη Vodafone εστάλησαν 70 εκατ. SMS, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με πέρυσι κατά 1 εκατομμύριο. Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση της κίνησης φωνής την ημέρα της Πρωτοχρονιάς σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Χαρακτηριστικά, μόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας του νέου έτους πραγματοποιήθηκαν 5,7 εκατομμύρια κλήσεις φωνής και 8,8 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ωρών.