Όπως καταγράφει η Strategy Analytics σε πρόσφατη μελέτη της, οι χρήστες smartphones διεθνώς αναμένεται να αυξηθούν κατά 43% την πενταετία 2017- 2022.

Το ποσοστό διείσδυσης των smartphones θα συνεχίζει να διευρύνεται τα επόμενα χρόνια, με τη Νότια Αμερική και Δυτική Ευρώπη να αποτελούν τις γεωγραφικές ζώνες που θα καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης. Το Android θα συνεχίσει να διατηρεί τον τίτλο του πιο δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος για smartphones, με το Apple iOS να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Αν και η ανάπτυξη του Tizen έχει μετριαστεί από το 2016 και μετά, η Strategy Analytics εκτιμά ότι γηγενές λειτουργικό σύστημα για smartphones της Κίνας θα επιστρέψει σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2019. Παράλληλα, οι αναλυτές προτρέπουν τους app developers και τους παρόχους υπηρεσιών cloud να επικεντρωθούν σε χώρες με μεγάλο αριθμό smartphones και υψηλούς βαθμούς διείσδυσης το 2017, όπως είναι η Κίνα, η ΗΠΑ και η Ιαπωνία.