Οι Έλληνες εργοδότες παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι αναφορικά με τις προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο 2016, σύμφωνα με έρευνα της ManpowerGroup.

Από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 20% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% προβλέπει μείωση, το 67% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 5% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές. Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας – με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +13% – αναμένονται στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες.