Σε έκθεσή της με τίτλο «MarketScope for Local Government CRM Products», η Gartner, Inc. κατέταξε την Oracle στην ανώτερη δυνατή κατηγορία «Strong Positive». Στην έκθεση συγκρίνονται αυτά που προσφέρουν οι εννέα προμηθευτές τυποποιημένου εμπορικού λογισμικού CRM για υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Gartner σημειώνει ότι ένας προμηθευτής που λαμβάνει το χαρακτηρισμό «Strong Positive» πρέπει να είναι «προμηθευτής στρατηγικών προϊόντων, υπηρεσιών ή λύσεων …» και σημειώνει ότι «οι πελάτες συνεχίζουν τις προγραμματισμένες επενδύσεις και οι δυνητικοί πελάτες θεωρούν αυτό τον προμηθευτή ως ισχυρή επιλογή για στρατηγικές επενδύσεις». Η Oracle προσφέρει μια οικογένεια λύσεων για το δημόσιο τομέα, οι οποίες παρέχουν όλα τα κύρια στοιχεία -εξοπλισμό, βάση δεδομένων, middleware και εφαρμογές, όλα βασισμένα σε ανοικτά πρότυπα- για το μετασχηματισμό οργανισμών του δημόσιου τομέα.