Ομοσπονδιακές και πολιτειακές αντιμονωπολιακές αρχές των ΗΠΑ «χειροκρότησαν» την Microsoft για τη σημαντική μείωση των αδειών περί πνευματικών δικαιωμάτων που χρέωνε σε εξωτερικούς παραγωγούς λογισμικού προκειμένου αυτοί να έχουν πρόσβαση στα λειτουργικά της συστήματα. Η Microsoft έδωσε ελεύθερη πρόσβαση μέσω του Internet σε χιλιάδες τεχνικά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γράψει κανείς ένα πρόγραμμα συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα της εταιρείας.