Η PwC δημοσίευσε την πρώτη από μια σειρά εκθέσεων που στόχο έχουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση της σημαντικής στροφής που έχει πραγματοποιηθεί στο μοντέλο πωλήσεων εταιρικού λογισμικού, από τις άδειες χρήσης έως στην παροχή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη μελέτη η τάση αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες ανακατατάξεις στον κλάδο της τεχνολογίας από τον διαχωρισμό των τομέων του υλισμικού και του λογισμικού, πριν από τέσσερις δεκαετίες. «Είμαστε μάρτυρες της μετάβασης από ένα και μοναδικό παραδοσιακό μοντέλο τιμολόγησης σε μια αγορά με πέντε διαφορετικά μοντέλα τιμολόγησης. Ο συνολικός αντίκτυπος στον κλάδο λογισμικού δεν πρέπει να υποτιμηθεί», δήλωσε ο παγκόσμιος επικεφαλής της PwC στον κλάδο λογισμικού, Mark McCaffrey. «Πολλές εταιρείες αυτή τη στιγμή εφαρμόζουν 2 ή και περισσότερα διαφορετικά μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ επιβαρύνονται με το κόστος και την πολυπλοκότητα τόσο των παραδοσιακών όσο και των αναδυόμενων μοντέλων.

Όλοι όσοι επιδιώκουν την άριστη τιμολόγηση πρέπει να προβλέψουν το ποσό που είναι διατεθειμένοι οι πελάτες να πληρώσουν και να προσαρμόσουν τις εσωτερικές λειτουργικές τους διαδικασίες για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους ανταποκρίνονται στις καταναλωτικές ανάγκες των πελατών τους και στη σωστή τιμή». Οι εκθέσεις περιγράφουν το τιμολογιακό πλαίσιο της PwC που αποτελείται από 4 σημεία: την τιμολογιακή στρατηγική, τον καθορισμό των τιμών, τη διαχείριση των συναλλαγών και τη διαχείριση της απόδοσης – παράγοντες που αποτελούν και τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ των εσωτερικών διαδικασιών, της οργάνωσης, της τεχνολογίας και της ανάλυσης και αξιοποίησης των δεδομένων σε μια εταιρεία.