Σημαντικά συμπεράσματα για την Ελλάδα και το ρόλο της τεχνολογίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη προκύπτουν από τις δύο πρόσφατες διεθνείς μελέτες της PwC, «20th CEO Survey» και «2016 Family Business Survey», που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου του 2016.

Όπως καταγράφεται στις μελέτες της PwC, η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό παράγοντα για το 75% των Ελλήνων επιχειρηματιών, με τους Έλληνες επιχειρηματίες να δηλώνουν απαισιόδοξοι όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη αύξηση των εσόδων των εταιρειών τους, αλλά και να καταγράφουν τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς και την αυξημένη φορολογία ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το 2017.

Σε αντίθεση, οι σημαντικές παράγοντες ανησυχίας για τον υπόλοιπο κόσμο είναι η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων και η διαρκώς πιο σκληρή ρύθμιση των αγορών που συνοδεύουν τις αβέβαιες προοπτικές ανάπτυξης. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η καινοτομία, το ανθρώπινο ταλέντο και η τεχνολογία φαίνεται να έχουν μακροπρόθεσμα τον πρωταρχικό ρόλο στη σωστή και αποδοτική διαχείριση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

Η έντονη στροφή προς τις εξαγωγές φαίνεται να είναι η κινητήριος δύναμη για τις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν να προωθήσουν τις δραστηριότητες τους σε νέες διεθνείς αγορές.