Σύμφωνα με τη 12η ετήσια Παγκόσμια Έρευνα για την Ασφάλεια των Πληροφοριών της Ernst & Young για το 2009, τα αντίποινα από πρόσφατα απολυμένους υπαλλήλους και η έλλειψη επαρκών κονδυλίων και πόρων για θέματα ασφάλειας προκαλούν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία στα ανώτατα στελέχη του κλάδου της πληροφορικής (IT).

ITΗ έρευνα, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 1.900 ανώτατα στελέχη σε περισσότερες από 60 χώρες, αποκάλυψε ότι το 75% των ερωτηθέντων εκφράζει φόβους για ενδεχόμενα αντίποινα από εργαζομένους που πρόσφατα αποχώρησαν από τις επιχειρήσεις τους. Επίσης, το 42% καταβάλλει ήδη προσπάθειες να κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το θέμα και το 26% λαμβάνει ήδη μέτρα περιορισμού των εν λόγω κινδύνων.

Η διάθεση επαρκών κονδυλίων για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής εξακολουθεί να αποτελεί φλέγον ζήτημα εν έτει 2009, καθώς το 50% των ερωτηθέντων το θεωρεί ως “σημαντικό” ή “μείζον” ζήτημα, ποσοστό το οποίο συνιστά αξιοσημείωτη αύξηση της τάξεως των 17 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2008. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ειδικά στον Ελληνικό χώρο υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ενημέρωση και εκπαίδευση χρηστών σε θέματα ασφάλειας και γενικότερα διαπιστώνεται σχετική σύγκλιση της Ελλάδας με τις διεθνείς τάσεις, όπως π.χ. όσον αφορά στις επενδύσεις σε τεχνολογίες virtualization.

Υπάρχει όμως ακόμη σημαντική υστέρηση όσον αφορά στην εφαρμογή τεχνολογιών identity & access management, αλλά και σε θέματα αξιολόγησης των πρακτικών ασφαλείας των εξωτερικών συνεργατών (service providers), ενώ η ύπαρξη επαρκών κονδυλίων για την υλοποίηση προγραμμάτων ασφάλειας παραμένει και για την Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.