Σημαντικά θέματα αναφορικά με το Data Privacy αναδείχθηκαν στην εκδήλωση της EY, με τίτλο “Whistleblowing-Transfer of Data-Current Privacy Issues”, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Royal Olympic Hotel.

Πιο συγκεκριμένα, το πάνελ συζήτησης, στο οποίο συμμετείχαν οι Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Δικηγόρος και Νομικός Ελεγκτής ΑΠΔΠΧ, Ιωάννης Γιαννακάκης, Νομικός Σύμβουλος Ν. Ευρώπης G4S, Μαρία Καζαμία, Associate General Counsel-Head of South Zone EMEA AIG, Αλέξανδρος Κώτσης, Deputy General Counsel Greece & Cyprus-Business Integrity Officer- DPO Ελαΐς Unilever Hellas και Ιόλη Κατσιρούμπα, Associate Director-CSE South Cluster General Counsel ΕΥ Ελλάδας, επισήμανε ότι, μολονότι το EU General Data Protection Regulation (GDPR) θα τεθεί σε πλήρη ισχύ τον Μάιο του 2018, ο χρόνος είναι πολύ λίγος για τις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να ενισχύσουν τις data privacy και IT Security στρατηγικές τους. Δεδομένου ότι τα πρόστιμα για παραβιάσεις του GDPR «υπερβαίνουν αυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού» και μπορεί να φτάσουν έως και το 4% των εσόδων του διεθνούς κύκλου εργασιών μια επιχείρησης, οι ομιλητές στο πάνελ επισήμαναν τη σημασία της προστασίας των δεδομένων, με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών (ώστε να μπορεί η επιχείρηση να αποδεικνύει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα), της εκπαίδευσης  των στελεχών αλλά και της συνεργασίας με δικηγορικά γραφεία και consultants, ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικές data protection ομάδες. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία έγινε στο θέμα της ασφάλισης των οργανισμών και των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων, παρομοιάζοντας το cyber insurance με την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων. Το GDPR και o αντίκτυπός του σε κάθε πτυχή του business θα συζητηθούν εκτενώς στο Data Privacy & Protection Conference, στις 23 Ιουνίου (www.dataprivacy.gr).