Πριν από 7 περίπου μήνες, η Intracom αποφάσισε να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 100% της Teledome, διατηρώντας ωστόσο το 39% των μετοχών της εταιρείας που είχε μέχρι τότε στην κατοχή της. Την απόφαση αυτή ακολούθησαν αγωγές της Teledome, η οποία, σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της, Αθανάσιο Πηλιούνη, έχει υποστεί ζημίες από την απόφαση που επηρέασε κυρίως τους επιχειρηματικούς πελάτες της εταιρείας, οι οποίοι αποτελούν το 30% του τζίρου της.

 
Η Teledome έκλεισε το 2007 με τζίρο 30 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και EBITDA ύψους 2,1 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά ενέκρινε ομοφώνως με απαρτία η 9η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Teledome στις 3 Ιουνίου.
Ωστόσο, η εταιρεία, η οποία σύμφωνα με τον Α. Πηλιούνη, «μπορεί αυτήν τη στιγμή να συντηρηθεί βάσει των λειτουργικών της κερδών», έχει να αντιμετωπίσει υποχρεώσεις, οι οποίες υπολογίζονται σε 19 εκατ. ευρώ και 4 περίπου εκατ. ευρώ αμφισβητούμενες οφειλές προς τον ΟΤΕ, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 15,6 εκατ. ευρώ.
Επομένως, η στάση της Intracom είναι καθοριστική για το μέλλον της Teledome, η οποία θα μπορούσε να επιβιώσει με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα κάλυπτε τουλάχιστον τις υποχρεώσεις της.
Μιλώντας με την Χριστίνα Γερονικόλα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ομίλου Intracom, μας ενημέρωσε ότι όλα τα ενδεχόμενα αυτήν τη στιγμή είναι ανοικτά. Γεγονός που δεν αποκλείει τη συμμετοχή της Intracom σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την οποία είναι πιθανό να διεκδικήσει και μεγαλύτερο μερίδιο της Teledome. Ωστόσο, βάσει της προηγούμενης απόφασης της Intracom, η επιλογή αυτή φαίνεται να είναι η λιγότερο πιθανή.