Σύγκλιση απόψεων για τον θεσμικό ρόλο που κατέχει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) στην υλοποίηση της Περιφερειακής ψηφιακής πολιτικής διαπιστώθηκε κατά την ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής κ Ιωάννη Ταφύλλη.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Κωστής Καγγελίδης, παρουσίασε τις θέσεις του συνδέσμου για την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική δίνοντας έμφαση στην Περιφερειακή της διάσταση και στις χρόνιες καθυστερήσεις κι ελλείψεις που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, καταθέτοντας παράλληλα συγκεκριμένες κι άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων βασικών στόχων: στην οικοδόμηση της οικονομίας της γνώσης, την διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος και την επιτυχία έργων στη Δημόσια Διοίκηση με βιώσιμη εξέλιξη.

Τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου τόνισαν με έμφαση ότι «η Ψηφιακή Στρατηγική πρέπει να αντιμετωπίσει τον άμεσο κίνδυνο της φυγής του ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι η επιχειρηματικότητα startup». Ειδικά για το θέμα της διαρροής των εγκεφάλων (braindrain) στο οποίο ο ΣΕΠΒΕ έχει ήδη αναπτύξει πρωτοβουλία προτείνει άντληση δυναμικού στις ΤΠΕ(με εκμετάλλευση των κατάλληλων προγραμμάτων), μείωση του κενού ακαδημίας και βιομηχανίας(πρωτοβουλία ΣΕΠΒΕ iGrowLabs), διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος ενσωμάτωσης υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού σε υπάρχουσας ΜΜΕ και διαμόρφωση αποδοτικής δια βίου μάθησης εκπαίδευση.

Ο Ι. Ταφύλλης παρουσίασε στα μέλη του ΔΣ του ΣΕΠΒΕ, το νέο πλαίσιο παραγωγής έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Δημόσιο Τομέα και έδωσε έμφαση στις προτεραιότητες που έχει θέσει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στην ανάπτυξη της Περιφέρειας . Παράλληλα, χαρακτήρισε τον ΣΕΠΒΕ παραγωγικό πυλώνα στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με εξαιρετικές πρωτοβουλίες.