Μεγάλο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων διαπιστώνεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ σχετικά με τη συμμετοχή στη δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας -ict4growth».

Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, αρκετές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (15.03.2013), έχουν ήδη εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης και έχουν αρχίσει την υποβολή επενδυτικών σχεδίων περισσότερες από 400 επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι η σχεδιαζόμενη δράση, η οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό δράση κρατικών ενισχύσεων που έχει υλοποιηθεί στη χώρα ύψους Δημόσιας Δαπάνης 120.000.000 ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων.