Με το 43% του τζίρου στην Αθήνα και το 57% στην επαρχία να προέρχεται από τα e-shop points, όπως ονομάζει τα καταστήματά της η αλυσίδα e-shop, η φυσική παρουσία της e-shop αποτελεί μια επιτυχημένη επιχειρηματική επιλογή.

Σημαντική μερίδα του αγοραστικού κοινού επιλέγει ακόμα τον παραδοσιακό τρόπο αγορών, αν και ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όσον αφορά τις παραγγελίες τα ποσοστά για online, κατάστημα και τηλέφωνο είναι 50%, 30% και 20% αντίστοιχα.
Για το 2007, η e-shop παρουσίασε κύκλο εργασιών 73 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 235% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές για το 2008, καθώς το πρώτο τρίμηνο, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 26 εκατ. ευρώ, έναντι των 16 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου. Οι συνολικές πωλήσεις του έτους εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 105 εκατ. ευρώ με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να υπερβαίνουν τα 4 εκ ευρώ.