Εφεκτική στάση κρατούν οι ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων απέναντι στο EU-US Privacy Shield.

Οι ενστάσεις τους αφορούν στις διαδικασίες υποβολής παραπόνων ευρωπαίων πολιτών στις Η.Π.Α. για κακοδιαχείριση προσωπικών δεδομένων, στον ρόλο και την ανεξαρτησία του αμερικανού Ombudsman αλλά και στις εξαιρέσεις που ορίζει η οδηγία για παρακολούθηση πολιτών σε καταστάσεις απειλητικές για την εθνική ασφάλεια. Η Isabelle Falque-Pierrotin, Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας Προστασίας Δεδομένων  δήλωσε ότι «οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ως γνώμονα τα Binding Corporate Rules, ελλείψει άλλου πλαισίου». Επίσημα, οι εθνικές αρχές  δεν έχουν τη δικαιοδοσία να ακυρώσουν το Privacy Shield, μπορούν όμως να το καταστήσουν νομικά άκυρο υποβάλλοντας υποθέσεις εναντίον του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (σε αυτό το πλαίσιο καταργήθηκε το Safe Harbor).