Έχετε επενδύσει, στο πλαίσιο της καριέρας σας, πολλά χρόνια σε κάποιο τμήμα Πληροφορικής. Έχετε οργανώσει αρκετά projects, τα οποία μάλιστα έχετε φέρει εις πέρας με επιτυχία. Έχετε διαχειριστεί τεχνικούς της Πληροφορικής και έχετε μελετήσει επισταμένως θέματα που αφορούν το επάγγελμά σας. Όμως, είστε έτοιμος να γίνετε ο επόμενος CIO της εταιρείας;

Για να ανακαλύψετε αν είστε σε θέση να αναλάβετε έναν ηγετικό ρόλο σε κάποιο τμήμα Πληροφορικής μπορείτε να διαβάσετε τα παρακάτω. Αν κάποια από αυτά σας θυμίζουν «επικίνδυνα» τον εαυτό σας τότε θα πρέπει να αναλογιστείτε σοβαρά αν είστε κατάλληλα προετοιμασμένος για CIO.

1. Δεν νιώθετε άνετα να συνεργάζεστε με την ανώτερη διοίκηση

Αποτελεί πραγματικό πρόβλημα αν δεν μπορείτε να συνεργάζεστε με άνεση με την ανώτερη διοίκηση, με δεδομένο ότι είστε και εσείς, ως CIO, ένα ανώτερο στέλεχος. Αυτό μεταφράζεται ότι τα ηγετικά επιχειρηματικά τμήματα, όπως το οικονομικό, το marketing και οι πωλήσεις είναι οι συνεργάτες σας. Οι επικεφαλής τους είναι άτομα που θα συναναστρέφεστε σε καθημερινή βάση. Θα πρέπει να καλλιεργήσετε ισχυρές σχέσεις με τα μέλη της ανώτερης διοίκησης για να είστε επιτυχημένοι στη δουλειά σας.

Η οικονομική διαχείριση σας διαφεύγει εντελώς
Είναι κοινός τόπος το budget του ΙΤ να αποτελεί το 3%-5% από τις συνολικές δαπάνες της εταιρείας. Το ποσό αυτό μπορεί να αποτελεί έναν τεράστιο αριθμό, αν πρόκειται για εταιρείες που «παίζουν» με δισεκατομμύρια. Πρέπει επίσης, να κατανοήσετε ότι τα συστατικά του budget του ΙΤ είναι κάποια από τα πιο σύνθετα της επιχείρησης. Δεν είναι λίγα τα τμήματα που πρέπει να σκέφτονται μόνο τις δαπάνες του ανθρώπινου δυναμικού. Αλλά ως CIO πρέπει επίσης, να ασχολείστε με δαπάνες:α) hardware, που περιλαμβάνουν πλαίσια εργασίας, desktops, servers, κ.λ.π., β) συντήρησης για hardware και software, γ) παροχής αποτελεσματικού δικτύου (φωνής και δεδομένων) και δ) που σχετίζονται με την ίδια την ομάδα του ΙΤ. Και φυσικά πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλα γίνονται σε εύλογο χρόνο ώστε η επένδυση να είναι ανταποδοτική. Η οικονομική διαχείριση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της δουλειάς ενός CIO.

Δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο σχεδιασμό της επιχειρηματικής στρατηγικής
Αδιαμφισβήτητα ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ για έναν Διευθυντή Πληροφορικής. Ο επιχειρηματικός κόσμος στις μέρες μας είναι τρομερά σύνθετος. Καθώς η παγκοσμιοποίηση δρομολογείται, μεγάλες  συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται και προκύπτουν ολοένα και πιο αυστηρά κανονιστικά περιβάλλοντα, ο εταιρικός σχεδιασμός επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό. Η τεχνολογία της Πληροφορικής μπορεί να επηρεάσει όλα αυτά και ίσως και περισσότερα. Επιπρόσθετα αρκετές εταιρείες χρησιμοποιούν το ΙΤ ως ένα απαραίτητο στρατηγικό όπλο για να επιβιώσει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι δουλειά των CIOs  να καταλάβουν όλες τις πλευρές της αγοράς, στην οποία κάθε εταιρεία δραστηριοποιείται, και να συνεισφέρουν ώστε η Πληροφορική να συμβάλει τα μέγιστα στην επιτυχία της εταιρείας.

Πιστεύετε ότι ο SOX είναι… είδος ένδυσης
Ο Sarbenes-Oxley Act είναι μια από τις αλλαγές στους κανονισμούς, οι οποίες έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις εταιρείες σήμερα. Επηρεάζει αρκετούς τομείς, όπως οι οικονομικές αναφορές, η επιχειρηματική διακυβέρνηση, κ.ά. Και φυσικά δεν είναι το μοναδικό κανονιστικό πλαίσιο. Σήμερα οι απαιτήσεις για κανονιστική συμμόρφωση πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Γι’ αυτό ένας CIO πρέπει να αντιλαμβάνεται όλες τις πλευρές των κανονιστικών απαιτήσεων και θεμάτων. Ως Διευθυντής Πληροφορικής θα κληθείτε να βοηθήσετε την εταιρεία να αποφύγει τις χρηματικές κυρώσεις που επισύρει η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Θεωρείτε ότι το asset management και το building management είναι ταυτόσημα
Η τεχνολογία της Πληροφορικής θα αποτελέσει μια σημαντική επένδυση για την εταιρεία. Ένα μεγάλο μέρος των εταιρικών πόρων απαρτίζεται από hardware, software, networks και data center του ΙΤ. Γι’ αυτό το asset management παίζει έναν βασικό ρόλο στα καθήκοντα του CIO. Ένας Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να καταλαβαίνει τον κύκλο ζωής των assets, καθώς και τις τεχνικές για τη διαχείριση τους στην διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, θα πρέπει να καταλαβαίνει την αξία αυτών των assets και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την επάρκεια τους. Στην περίπτωση των data centers, το asset management και το building management μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, αυτό σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει για τα υπόλοιπα assets του IT.


Η ιδέα του να πουλήσετε οτιδήποτε σας τρομάζει μέχρι θανάτου
Ανάμεσα στα καθήκοντα ενός CIO είναι και το να πουλάει, με την ευρύτερη έννοια του όρου: ένας Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να πουλάει την ανάγκη για νέας τεχνολογίας servers ακόμα και αν η εταιρεία έχει μερικές εκατοντάδες. Να πουλάει την ανάγκη για να γίνονται οι διαδικασίες in house και ότι outsourced από μια offshore εταιρεία. Να πουλάει την ανάγκη για αλλαγή στις διαδικασίες που θα επηρεάσει πολλούς επιχειρηματικούς τομείς. Να πουλάει την ανάγκη για ανανέωση της στρατηγικής για την τεχνολογία των desktops. Η λίστα με αυτό που ένας CIO πρέπει να πουλήσει είναι μεγάλη. Απαρτίζεται από ιδέες, τεχνικές, μεθόδους και τεχνολογίες. Κάποιες φορές αυτή η προσπάθεια πώλησης θα απευθύνεται σε συνεργάτες – ομότιμους που έχουν την ευθύνη για το συγκεκριμένο επιχειρηματικό τμήμα. Άλλες φορές πρέπει να προωθεί τα προαναφερθέντα αιτήματα και να τα αξιώνει από τον CFO ή ακόμα και το Διοικητικό Συμβούλιο. Γι’ αυτό σε καμιά περίπτωση ένας επιτυχημένος Διευθυντής Πληροφορικής δεν θα πρέπει να φοβάται την όλη διαδικασία ή να διστάζει να πουλήσει τα αιτήματα του, αφού κάτι τέτοιο αποτελεί μέρος των καθηκόντων του.

Η αναποφασιστικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό σας
Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν μεγάλο αριθμό managers να μετατοπίζουν το βάρος των αποφάσεων τους πιο ψηλά στην διαχειριστική αλυσίδα, που όμως σταματά στον CIO. Ένας Διευθυντής Πληροφορικής καλείται καθημερινά να πάρει εκατοντάδες αποφάσεις. Ορισμένες τυγχάνουν θερμής υποδομής από συνεργάτες και υφιστάμενους και κάποιες άλλες όχι. Πρόκειται για τεχνολογικές αποφάσεις, αποφάσεις που αφορούν τη διαδικασία, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αποφάσεις, όπως το πόσο ή το αν πρέπει να προκαλέσετε τον συνεργάτη σας που σχεδιάζει να διεκδικήσει μια τεχνολογία που δεν συνάδει με την δική σας κατεύθυνση. Από την άλλη δεν λείπουν και αποφάσεις τύπου πως να ενημερώσετε τον CEO για την αποτυχία ενός εταιρικού στρατηγικού σχεδίου. Και φυσικά η αμφισβήτηση της απόφασης για το αν ήταν σοφή η επιλογή εξαρχής να αναλάβετε τα καθήκοντα του CIO!

Είστε απόλυτα καταρτισμένος σε έναν τομέα κλειδί του ΙΤ
Δεν είναι λίγοι επαγγελματίες του ΙΤ που πιστεύουν ότι το να είναι, για παράδειγμα, καταρτισμένοι στην Web τεχνολογία τους καθιστά αυτόματα ικανούς CIO. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν το ίδιο για την κατάρτιση και γνώση των data managing, networking, storage και τεχνολογιών ασφαλείας. Εύλογα προκύπτει το ερώτημα: τότε σε ποιον κλάδο πρέπει να είναι κάποιος καταρτισμένος; Η απάντηση είναι… σε όλους. Ο CEO και τα υπόλοιπα στελέχη θα αξιώνουν από εσάς να είστε ο γκουρού της τεχνολογίας. Γι’ αυτό θα συμπεράνουν ότι έχετε γνώσεις όλων των εκφάνσεων του ΙΤ, πράγμα σχεδόν ουτοπικό. Το κλειδί είναι μια σφαιρική αντίληψη των διαφορετικών τεχνολογιών και επάνδρωση του τμήματος Πληροφορικής με experts.

Η εξελικτική καριέρα ενός CIO
Οι CIOs πρέπει να έχουν πολλαπλές προσωπικότητες για να κάνουν τη δουλειά τους σε καθημερινή βάση. Πρέπει να είναι διαχειριστές οικονομικών τη μια στιγμή και τεχνοκράτες την άλλη. Πρέπει να δαπανούν το πρωινό τους συζητώντας ανταγωνιστικές στρατηγικές με το Διοικητικό Συμβούλιο. Το απόγευμα θα πρέπει να συζητάνε για bandwidth απαιτήσεις με τους επαγγελματίες του networking ή να διαπραγματεύονται ένα συμβόλαιο με έναν προμηθευτή. Ως αποτέλεσμα των ευρέων προσόντων, αρκετοί CIOs προωθούνται στη θέση του CEO.