Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Τεχνολογικό Πάρκο Ακρόπολις ΑΕ απέστειλε ενημέρωση σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για την ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο απαγορεύεται η χρήση γης για το σκοπό αυτό.

Η ανακοίνωση τονίζει: «Εκφράζουμε την έκπληξή μας για την ανωτέρω αιτιολογία της απόφασης, διότι η Ολομέλεια του ίδιου δικαστηρίου είχε γνωμοδοτήσει το 2008 υπέρ της επένδυσης και υπέρ του ίδιου ΠΔ, και επομένως η απόφαση του Ε΄ Τμήματος δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για την ύπαρξη στοιχειώδους ασφάλειας δικαίου στις επενδύσεις. Διαπιστώνουμε ότι στην πλέον σκληρή οικονομική πραγματικότητα που βιώνει ο τόπος οι επενδύσεις εμποδίζονται συστηματικά εκ των έσω και από συγκεκριμένους –τους ίδιους πάντα- κύκλους.

Μέχρι σήμερα και μετά από 8 συναπτά έτη διαδικασίας αδειοδότησης, η εταιρεία μας έχει δαπανήσει για την ανωτέρω επένδυση 12.000.000 ευρώ αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους και με μηδενική συμμετοχή του κράτους ενώ η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει  στα 200.000.000 ευρώ και θα δημιουργήσει περί τις 7.000 θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, δε γίνεται κατανοητό από τους θεσμικούς φορείς ότι ούτε οι διαθέσιμοι πόροι για επενδύσεις είναι ανεξάντλητοι, ούτε οι επενδυτές έχουν την πολυτέλεια να αναμένουν επί έτη να ευαρεστηθούν κάποιοι να επιτρέψουν τις επενδύσεις.

Και επιπλέον, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ματαίωση των επενδύσεων κοινωνικοποιείται: στην παρούσα οικονομική συγκυρία, κάθε ματαίωση επένδυσης επιβαρύνει πλέον ατομικά κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες την απαράδεκτη απόπειρα ορισμένων κύκλων να συνδέσουν, με αισχρά υπονοούμενα, την πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή Αφιδνών με την επένδυση της εταιρείας στην περιοχή.

Η εταιρεία πληροφορεί  ότι η έκταση της επένδυσης του Τεχνολογικού Πάρκου είναι αμιγώς αγροτική έκταση και δεν περιλαμβάνει καθόλου δασική έκταση, ούτε ευρίσκεται εντός ή έστω πλησίον του εθνικού δρυμού. Επισημαίνουμε ότι εάν είχε πραγματοποιηθεί η επένδυση, η περιοχή πέριξ της επένδυσης θα διέθετε φύλακες, κάμερες και σύστημα δασοπυρόσβεσης όπως ρητά προβλέπεται στις σχετικές άδειες. Αλλά αυτά φαίνεται να είναι ψιλά γράμματα για ορισμένους».