Στα επίπεδα των 9,45 δισ. ευρώ, μέγεθος που αντικατοπτρίζει το 36,5% της συνολικής δαπάνης για τις ΙΤ υποδομές, αναμένεται να διαμορφωθεί η δαπάνη για τις cloud υποδομές στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της EMEA μέχρι το 2020, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της IDC.

Μάλιστα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η εν λόγω δαπάνη αυξήθηκε κατά 37,4% εν συγκρίσει με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, αγγίζοντας τα 1,4 δισ. ευρώ. Ηγετικό ρόλο στην εν λόγω αγορά κατέχει το private cloud, αντιπροσωπεύοντας το 13% του συνόλου της δαπάνης για υποδομές στην EMEA, διαμορφούμενο στα επίπεδα των 800 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένων κατά 39,2% σε ετήσια βάση. Σε σχετικά κοντινή απόσταση ακολουθεί το public cloud το οποίο απορρόφησε δαπάνες ύψους 600 εκατ.ευρώ, ποσό ενισχυμένο κατά 34,2%.