Κατά 11,4% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το δ’ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 80,5 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων), σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Αναλυτικότερα, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου το Δ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 1,027 δισ. ευρώ (-1% σε σχέση με πέρσι), ενώ τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το 2016 άγγιξαν τα 3,9 δισ. ευρώ (+0,1% σε σχέση με πέρσι). Όσον αφορά την Ελλάδα τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν ελαφρά (+0,2%) το 2016, στα 2,86 δισ. ευρώ. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €712,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015.

Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,1% το τέταρτο τρίμηνο, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 39,5% (1,7 μονάδες βάσης υψηλότερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2015). Στη Ρουμανία και την Αλβανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία υποχώρησε κατά 13,2% και 69,1% αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, τόνισε ότι «Με ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο, πετύχαμε, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, την αύξηση των εσόδων μας σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα του έτους ενισχύθηκαν από τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα, όπου οι επενδύσεις μας σε δίκτυα έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Είναι στρατηγική μας απόφαση να αυξήσουμε σημαντικά το επενδυτικό μας πλάνο για το 2017.

Δημιουργούμε τα δίκτυα του μέλλοντος, καλύπτοντας τις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή». Συμπλήρωσε, δε, ότι επιτεύχθηκε ο αναθεωρημένος στόχος για τις ελεύθερες ταμειακές ροές, με το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει προτείνει να αυξηθεί το μέρισμα για το 2016 σε €0,16 ανά μετοχή.