Συνεχίζεται σταθερά η ανάπτυξη της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) στην Ελλάδα το Δ' τρίμηνο 2008 δίνοντας ώθηση και στην ευρυζωνική ανάπτυξη, η οποία σηματοδοτείται από την αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό για το 2008 κατά 4,3 μονάδες (από 9,1% σε 13,4%).

Οι γραμμές ΑΠΤΒ σημείωσαν νέα άνοδο, ξεπερνώντας τις 646.000  γραμμές στα τέλη του 2008. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2008 περισσότερο από το 36% των ευρυζωνικών γραμμών παρεχόταν μέσω ΑΠΤΒ έναντι 20% στο τέλος του 2007.

Ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων στο τέλος του Δεκεμβρίου έφτασαν τις 1.506.614 (διείσδυση 13,4% στον πληθυσμό), έναντι 1.311.221 (διείσδυση 11,7%) τον Σεπτέμβριο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 14,9% κατά τη διάρκεια του τριμήνου.