Η SAP Hellas, διατήρησε τη σταθερή της πορεία, παρά το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε κατά το έτος 2010.

Τα έσοδα της εταιρείας σημείωσαν μικρή άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που διατηρεί τη δυναμική των τελευταίων χρονών και αποδεικνύει την απήχηση των λύσεων της SAP στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η SAP Hellas προχώρησε στην ανάπτυξη του δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών της, ενώ πρόκειται να διαθέσει σημαντικά νέα προϊόντα στην ελληνική αγορά εντός του 2011.

Κατά το έτος 2010, η SAP Hellas υπέγραψε σημαντικές συμφωνίες με μεγάλους οργανισμούς. Ειδικότερα, πάνω από 20 ελληνικές επιχειρήσεις προστέθηκαν στο πελατολόγιο της εταιρείας, μεταξύ των οποίων η Coral A.E, η Jetoil – Mamidoil, το μαιευτήριο Ρέα, η Village Roadshow, η Νέα Οδός A.E., η Demco Α.Ε και η Πλαστικά Θράκης A.E.

Επιπρόσθετα, το 2010, επεκτάθηκαν υπάρχοντα έργα ή υλοποιήθηκαν νέες λύσεις -κυρίως CRM και business intelligence- σε περισσότερες από 80 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων, η  Τράπεζα της Ελλάδος, ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, η ΕΛΓΕΚΑ, η ΑΓΕΤ Ηρακλής, ο όμιλος Interamerican, ο όμιλος Βιοχάλκο, κ.α.