Η Lamda Development προχώρησε χθες σε μεταβίβαση του συνολικού ποσοστού 80% του μετοχικού κεφαλαίου, που κατείχε στην εταιρεία Lamda Hellix A.E., έναντι συνολικού τιμήματος 4.1 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Lamda Hellix Data Centers Limited, συμφερόντων των μετόχων της μειοψηφίας.

Η συσσωρευμένη απόδοση της επένδυσης διάρκειας πενταετίας ανήλθε σε 330%. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της Lamda Development για επικέντρωση των δραστηριοτήτων της στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων.