Η Nokia Siemens Networks ολοκλήρωσε την εξαγορά της Motorola Networks με τίμημα 975 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.

 Από τις 30 Απριλίου 2011, η πλήρης ευθύνη για την υποστήριξη των GSM, CDMA, WCDMA, WiMAX και LTE πελατών της Motorola Solutions’ μεταφέρεται στη Nokia Siemens Networks.

“Οι άνθρωποι, οι πελάτες και η τεχνολογία την οποία αποκτήσαμε, συμπληρώνουν ιδανικά τις υπάρχουσες επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, μας ανοίγουν νέες αγορές και θα βοηθήσουν στη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς μας”, σχολίασε ο Rajeev Suri, CEO της Nokia Siemens Networks. “Η συνδυασμένη τεχνογνωσία και εμπειρία μας θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της διευρυμένης πλέον πελατειακής μας βάσης”.

Η εξαγορά επιτρέπει στη Nokia Siemens Networks να ενδυναμώσει τη θέση της σε περιοχές ιδιαίτερης σημασίας όπως για παράδειγμα η Β. Αμερική και η Ιαπωνία, καθώς και με συγκεκριμένους παρόχους παγκοσμίως. Λαμβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις της Motorola Solutions Networks, η Nokia Siemens Networks καθίσταται ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής ασύρματου εξοπλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο κορυφαίος, μη εγχώριος, στην Ιαπωνία.

Επιπλέον, με την εξαγορά η Nokia Siemens Networks εδραιώνει τη θέση της ως ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών παγκοσμίως.